Tekemistä sydämellä

* Yhditää hyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset ja yritykset

* Jäsenetuja, yhteisöllisyyttä, aitoja kohtaamisia

Tervetuloa mukaan!

Tässä Hetkessä ry

Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu mm. fyysinen, emotionaalinen, henkinen, sosiaalinen, älyllinen ja taloudellinen hyvinvointi. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat mm. terveys, ravinto, liikunta, henkinen jaksaminen, luontoyhteys, luovuus, ilo, innostus sekä yhteisöllinen tekeminen.

Yhdistyksen kantava ajatus on sydämellä tekeminen ja toimiminen rakkaudesta käsin. Yhdistyksen tarkoitus on myös pienyrittäjien ja heidän jaksamisen tukeminen. Yhdistys on polittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, messuja ja tapahtumia, retkiä, koulutuksia, kulttuuri- ja luontotapahtumia sekä muuta virikkeellistä toimintaa. Lisäksi yhdistys voi hakea hankerahoitusta ja avustuksia.

In This Moment Association

The purpose of the association is to promote and support the overall personal well-being. Human being is a whole psychophysical entity, whose holistic well-being includes physical, emotional, mental, social, intellectual and economic well-being. Overall well-being is also affected by health, nutrition, exercise, mental endurance, connection with nature, creativity and community action.

The guiding idea of the association is to do and act with love from the heart. The purpose of the association is also support small entrepreneurs and their resilience. The association is politically and religiously non-aligned.

To achieve this, the association organizes member meetings, fairs and events, trips, training, cultural and natural events and other stimulating activities. In addition, the association can apply for project fundings and grants.

Member
Discounts from the associations events
Benefits and discounts from membership entrepreneurs
Free membership gatherings once a month
Your own discussion forum
Community a chance to have an influence and do together

Company Member
Discounts from the associations events
Visibility and new customer contacts
Entrepreneur meetings and professional guidance
The associations support and tailored guidance services if needed